Bemiddeling

In veel gevallen zijn er bij de verkoop van agrarisch vastgoed verschillende partijen betrokken. We trachten steeds elke verkoop tot een goed einde te brengen en streven ernaar om iedereen tevreden te stellen.

Bij verpachte eigendommen kan u beroep doen op onze jarenlange ervaring met pachters en uitstekende kennis van de pachtwetgeving en rechten en plichten pachter en verpachter.

Een goeie oplossing is ene waar alle partijen bij betrokken worden en naar iedereen geluisterd wordt. We bemiddelen hiervoor met elke partij en maken goeie afspraken voor zowel eigenaar, pachter als toekomstige koper.

Ook heel wat onverdeeldheden binnen families werden door onze bemiddeling opgelost.

Bij verkoop van een stopgezet landbouwbedrijf bekijken we de diverse mogelijkheden naar functiewijziging van de hoeve. Vele boerderijen waar de landbouwfunctie wordt stopgezet vinden via ons de weg naar een geschikte koper (zelfstandige aannemer, tuinaanlegger, paardenhouderij, dierenpension, bed & breakfast, hoevetoerisme of ook gewoon residentiële functie). We begeleiden koper en verkoper met onze uitstekende kennis mbt basisrechten in agrarisch gebied (verbouwen, herbouwen, uitbreiden, functiewijziging) alsook de vele mogelijkheden met hoeves die voorkomen op de lijst van bouwkundig erfgoed.

Mbt de verkoop van landbouwgronden zoeken we de beste oplossing voor de eigenaar (verkoop landbouwgrond vrij van pacht of verkopen verpachte landbouwgrond aan de pachter, investeerder of andere landbouwer).

Ook doen we de volledige begeleiding bij verkoop van actieve boederijen aan een landbouwer overnemer. We hebben alle kennis en jarenlange ervaring in huis mbt mestdecreet, stedenbouw-, milieuvergunning, omgevingsvergunning, overname nutriëntenemissierechten (NER) en betalingsrechten, verzamelaanvraag, PAS en alle administratie bij overname van een landbouwbedrijf.

Heeft u een eigendom in het buitengebied en overweegt u te verkopen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.